בייבי סטפס - סדנת דואט
סדנאות בקבוצות • ליווי פרטני
 
054-6462528
ת י  נ ו ק ו ת
ה ת פ ת ח ו ת
דואט - תקשורת הרמונית בשניים​
פיתוח הכושר המוסיקלי המולד של התינוק
המשפר התפתחות מוטורית ושכלית,
ומסייע לכישורי למידה עתידיים

שימוש
בכלי נגינה יחודיים,
שירי אצבעות,דקלומים, תנועה וריקוד

שילוב אביזרי ג'ימבורי לשכלול מוטוריקה גסה,
יציבה ושיווי משקל

8 מפגשים שבועיים, בקבוצות של עד 8 תינוקות
(אפשרות לסדנאות המשך)


 
♦ 9-18 חודשים ♦ 1.5-2.5 שנים
 
ב י י ב י   ס ט פ ס
צעדים קטנים - חוויות גדולות
 054-6462528
Facebook