בייבי סטפס - חדשות
סדנאות בקבוצות • ליווי פרטני
 
054-6462528
ת י  נ ו ק ו ת
ה ת פ ת ח ו ת

סדנאות אוקטובר-נובמבר

פיציקטו -               1-4 חודשים - 25/11  יום ב' 11:30

פיציקטו באשדוד - 1-4 חודשים - 24/11  יום א' 11:00

פיציקטו באשדוד - 4-7 חודשים - 24/11  יום א' 09:30

פיציקטו -               6-9 חודשים - 11/11  יום ב' 09:00

פיציקטו -               1-4 חודשים - 7/11    יום ה' 11:30

פיציקטו באשדוד - 1-4 חודשים - 5/11    יום ג' 11:30

דואט -                  1.5-2.5 שנים - 4/11   יום ב' 16:45

דואט -                  9-18 חודשים - 29/10  יום ג' 16:30 

 
ב י י ב י   ס ט פ ס
צעדים קטנים - חוויות גדולות
 054-6462528
Facebook