בייבי סטפס - חדשות
סדנאות בקבוצות • ליווי פרטני
 
054-6462528
ת י  נ ו ק ו ת
ה ת פ ת ח ו ת

סדנאות ינואר 2020

פיציקטו -               1-4 חודשים - 2/2 יום א' 11:00

פיציקטו באשדוד - 4-7 חודשים - 13/1 יום ב' 12:00

דואט -                  9-18 חודשים - 14/1 יום ג' 16:30 

 
ב י י ב י   ס ט פ ס
צעדים קטנים - חוויות גדולות
 054-6462528
Facebook